Sztutowo

Laboratoria i pogotowia

Laboratoria to zajęcia organizowane w szkołach w ramach Projektu Akademii Młodych Noblistów.
Gimnazjaliści mogą uczestniczyć w następujących laboratoriach:

•   biologiczno-chemicznym,
•   matematyczno-fizycznym,
•   informatycznym,
•   geograficznym,
•   językowym.

W naszej szkole odbywają się laboratoria biologiczno-chemiczne oraz informatyczne.

Zajęcia z laboratoriów prowadzone są w wymiarze 2 godzin tygodniowo, przez 35 tygodni w ciągu roku szkolnego, co przez 3 lata trwania projektu daje 210 godzin pracy warsztatowej.

Pogotowia Laboratoryjne to zajęcia mające na celu wyrównanie wiedzy uczestników projektu. Pogotowia odbywają się raz w tygodniu (1 godzina tygodniowo x 35 tygodni x 3 lata = 105 godzin pracy warsztatowej).

Ilość Pogotowi w danej szkole jest równa ilości Laboratoriów w ISRN.

Obecnie w Projekcie Akademii Młodych Noblistów uczestniczy 3033 gimnazjalistów. Największą popularnością cieszą się laboratoria biologiczno-chemiczne oraz matematyczno-fizyczne, których jest po 44. Drugie miejsce zajmują laboratoria językowe, w których organizowane są warsztaty z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz francuskiego. Duże zainteresowanie jest także wśród laboratoriów informatycznych. Jest ich 35. Najmniej jest laboratoriów geograficznych, bo tylko 16.

Strona projektu :   www.akademiamlodychnoblistow.pl