Sztutowo

Nauczanie

•    Świadome i aktywne uczestnictwo uczniów w zajęciach dydaktycznych;
•    Zróżnicowanie stopnia trudności dostosowane do indywidualnych predyspozycji uczniów;
•    Wykłady tematyczne ograniczone do niezbędnego minimum i poparte przykładami;
•    Praca własna uczniów odbywa się przy pomocy komputera;
•    Ćwiczenia przeprowadzane są poprzez prezentację przykładu przez nauczyciela, następnie na
     samodzielnym rozwiązywaniu przez uczniów postawionych zadań;
•    Przykłady i zadania bezpośrednio dotyczą życia codziennego;
•    Ćwiczenia powinny być powiązane ze sobą tematycznie i stanowić odzwierciedlenie poszczególnych
     bloków materiału;
•    Zajęcia maja charakter pracy grupowej lub w zależności od potrzeb indywidualnej;
•    Notatki i Internet jako element pozyskania i poszerzenia przekazywanych wiadomości.