Sztutowo

Zasady nauczania

•    Zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów – oparta na poznaniu indywidualnych
     zainteresowań uczniów i ich rozwijaniu;
•    Zasada stopniowania trudności – polega na ustaleniu wiedzy wyjściowej i stopniowym jej
     pogłębianiu, począwszy od tematyki najprostszej do bardziej złożonej;
•    Zasada przystępności – zagadnienia powinny być tak przekazywane, aby były zrozumiałe dla ucznia;
•    Zasada poglądowości: wykłady należy prowadzić w oparciu o przykłady i prezentacje;
•    Związek teorii z praktyką – ćwiczenia i przykłady powinny być tak skonstruowane, aby
     przekazywana wiedza mogła służyć w życiu codziennym.