Sztutowo

Założenia programu

•    Zajęcia realizowane w ramach dodatkowych godzin poza podstawą programową;
•    Uczniowie posiadają już podstawowe wiadomości o działaniu komputera zdobyte
     w szkole podstawowej;
•    Placówka posiada dostęp do Internetu, oprogramowanie w postaci systemu operacyjnego i programów
     użytkowych, aparat i kamerę wideo;
•    Komputery wyposażone są w karty dźwiękowe;
•    Nauczyciel/trener prowadzi zajęcia w sposób kreatywny.