Sztutowo

Treści nauczania

Zajęcia z technologii informacyjnej powinny wykształcić umiejętności sprawnego i efektywnego posługiwania się komputerem. Dlatego priorytetowo nauczyciel/trener powinien ukierunkować je na ćwiczenia praktyczne, skupiając się na wykorzystywaniu dostępnych narzędzi do rozwiązywania problemów, jednocześnie ograniczając do minimum zagadnienia teoretyczne. Przedstawione zagadnienia tematyczne zostały pogrupowane w obszary wiedzy, które nauczyciel/trener, dostosowując do możliwości placówki, może realizować w dowolnej kolejności bez zachowania zasady sekwencyjności. Ponadto należy w ramach realizowanych obszarów wiedzy włączać uczniów do kształtowania poszczególnych zagadnień tematycznych, uświadamiając im możliwości wykorzystania nabytych umiejętności w obszarach własnych zainteresowań. W przypadku zrealizowania wszystkich zagadnień tematycznych lub jednostek wybitnie zdolnych, nauczyciel/trener może posłużyć się dodatkowymi zagadnieniami przedstawionymi po każdym obszarze wiedzy.

Zaprezentowany program obejmuje zagadnienia ukierunkowane na użytkowanie i zastosowanie komputerów w praktyce, pracę z edytorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi, jak również wykorzystania sprzętu i oprogramowania multimedialnego. Zagadnienia tematyczne skupiają się na wyszukiwaniu informacji z szerokiego zakresu źródeł internetowych, zasobów i usług on-line m.in. w obszarach wiadomości, administracji, podróży, oświatowo‑szkoleniowych, zatrudnienia, zdrowia, sfery biznesu. Program zwraca uwagę na realizowanie codziennych zadań takich jak kupowanie płyt CD/DVD lub książek, płacenia rachunków, bankowości on-line, jak również dokonywania rezerwacji turystycznych. Ukazuje różnorodne serwisy informacyjne oraz porusza kwestie uczestniczenia w forum dyskusyjnym on-line. Zawiera również zagadnienia wyszukiwania informacji i komunikacji on-line, uwzględniające umiejętności posługiwania się i wykorzystywania w nauce oprogramowania edukacyjnego, encyklopedii multimedialnych oraz Internetu.

Poprzez właściwie dobrane programy i zagadnienia ukierunkowane na tworzenie stron internetowych, uczniowie będą mogli rozwijać swoją aktywność poznawczą, a także poznają możliwości wspomagania edukacji technologią informacyjną. W ramach algorytmiki uczniowie wykorzystają komputer do rozwiązywania problemów występujących w dniu powszednim. Program został stworzony tak, aby uczniowie poznali m.in. możliwości wykorzystania technik ICT do nauki, pracy i zabawy, przy jednoczesnym rozwijaniu własnych zainteresowań.