Sztutowo

Osiągnięcia ogólne

•    Wybieranie, łączenie i celowe stosowanie różnych narzędzi informatycznych do rozwiązywania praktycznych
     problemów z dnia codziennego;
•    Korzystanie z różnych, w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera;
•    Rozwiązywanie umiarkowanie złożonych problemów przez stosowanie poznanych metod algorytmicznych;
•    Dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów w praktyce.