Sztutowo

Laboratorium Biologiczno-Chemiczne

Ostatnio najciekawsze zajęcia dotyczyły:
- badania rozmieszczenia receptorów dotyku w skórze,
- badanie właściwości stężonych kwasów (siarkowego (VI) i solnego),
- w wolnym czasie udało nam się stworzyć makietę wulkanu.
Jesteśmy fanami serii „Było sobie życie”.