Sztutowo

Informatyczne

Zajęcia odbywają się :
laboratorium : poniedziałek 7 i 8 godzina lekcyjna i wtorek 0 godzina lekcyjna
pogotowie laboratoryjne : czwartek 0 godzina lekcyjna

Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Cele kształcenia i wychowania

Nauczanie

Zasady nauczania

Założenia programu

Zadania szkoły

Treści nauczania

Metody oceniania

Osiągnięcia ogólne